Vlada FBiH-Dopunjena lista objekata obuhvaćenih projektom energetske efikasnosti

Vlada Federacije BiH je danas, nastavljajući 259. sjednicu, usvojila informaciju Upravnog odbora Projekta “Energetska efikasnost u BiH” za FBiH i dala saglasnost na dopunjenu Listu objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u razdoblju od 2020. do 2024. godine za objekte od značaja za FBiH. Ukupna investicija je procijenjena na 3.798.030,05 KM (s PDV-om).

Dopunjenu listu objekata od značaja za FBiH čini devet objekata, i to: Policijska akademija Sarajevo, Klinika za plućne bolesti “Podhrastovi” i Federalno ministarstvo pravde (Sarajevo), četiri objekta u Mostaru (Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinika za infektivne bolesti, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za kliničku farmakologiju, Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu i Ravnateljstvo SKBM, kao i Klinika za plućne bolesti i Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku JZU UKC Tuzla.

Urgencija Vijeću ministara BiH

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o postupanju uprava društava Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče po zaključku sa sjednice održane 25. juna 2020. godine.

Vlada je danas zadužila premijera FBiH da potpiše tekst urgencije prema Vijeća ministara BiH kojom će ažurirati realizaciju inicijative od 25. juna 2020. za pristupanje zaključenju međunarodnog ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, upućenu s ciljem rješavanja svih pitanja i nedoumica vezanih za sticanje vlasništva nad nekretninama Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče ili sticanja trajnog prava korištenja, a na osnovu prava koja je Energoinvest – Energopetrol d.d. Sarajevo imao prije 1991. godine.

Uprave društava Operatora – Terminali Federacije i Naftnih terminala Federacije zadužene su da, u saradnji s austrijskim CMS Reich-Rohrwing Hainz Rechtsanwalte za sada ne poduzimaju pravne radnje po pitanju drugih pravnih opcija.

Vlada je zadužila uprave dva društva da je o svim eventualno poduzetim pravnim radnjama, dopunama, pojašnjenjima ili sugestijama firme CMS Reich-Rohrwing Hainz Rechtsanwalte GmbH, ili bilo kojeg drugog mjerodavnog organa za ovu problematiku blagovremeno obavijeste putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Ostale odluke i zaključci

Federalna vlada je usvojila izvještaje o radu četiri fondacije iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta u protekloj, te dala saglasnost na planove rada za 2021. godinu. Riječ je o fondacijama za izdavaštvo, bibliotečku djelatnost, kinematografiju, te muzičke i likovne umjetnosti. Budžetom FBiH previđena su sredstva od 550.000 KM za Fondaciju za izdavaštvo, 330.000 KM Fondaciji za bibliotečku djelatnost, 1.460.000 KM Fondaciji za kinematografiju i 558.000 KM Fondaciji za muzičke i likovne umjetnosti.

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost Gradu Živinice za korištenje kasarne “Ciljuge”, bez naknade, u svrhu izgradnje sportsko-rekreativnog centra.

Vlada se upoznala s izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije, koji obavlja dužnost direktora, za IV kvartal 2020. godine.

Usvojen je i izvještaj o radu Savjeta za strane investitore FBiH za 2020. godinu.

Na današnjoj sjednici je potvrđeno da je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za IV kvartal 2020. i za cijelu 2020. godinu.

Vlada se upoznala s informacijom o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period juli-decembar 2020. godine.

Kadrovska rješenja

Izmijenjena je Odluka o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Vlada FBiH, te je u ovu komisiju imenovan Mario Glibić.

Nakon što je prihvatila izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz Federacije BiH, Vlada FBiH je poništila raspisani konkurs za ovu poziciju.

Nakon završetka nastavka 259., počela je 260. sjednica Vlade Federacije BiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Pročitajte...