Vlada FBiH o izvršenju Budžeta i Programu javnih investicija od 2018. do 2020.

SARAJEVO, 10. novembra (FENA) – Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, razmatrati Nacrt zakona o izmjeni Zakona o doprinosima čiji je cilj stimulisanje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto).

Članovi Vlade će se, na inicijativu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, izjasniti i o Nacrtu zakona o turizmu FBiH i Nacrtu zakona o boravišnoj taksi FBiH.

Pred članovima Vlade su i Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za period od 2018. do 2020. godine, kao i analiza o stanju i pripremama projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta u FBiH.

Federalno ministarstvo finansija je za današnju sjednicu kandidiralo informacije o izvršenju Budžeta FBiH, kao i o ostvarenju javnih prihoda u prvih devet ovogodišnjih mjeseci.

Bit će razmatran i izvještaj o radu Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH, a na dnevnom redu je i završna informacija o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla.

Federalna vlada će razmotriti prijedlog da iz dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH budu uplaćeni doprinosi za PIO, što bi omogućilo penzionisanje 47 radnika privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez i “Vitezkartona” d.o.o. Vitez, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

 

(FENA) D.V.

Pročitajte...