Vlada FBiH odobrila hitnu interventu nabavku citostatika

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici usvojila Informaciju o problemima u vezi deficitarnosti citostatika s Liste lijekova Fonda solidarnosti Fedracije BiH, te je Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odobrila hitnu interventnu nabavku citostatika prema specifikaciji ovog zavoda.

Federalna ministarstva financija i zdravstva zadužena su da razmotre mogućnosti izdvajanja sredstva iz rezerve Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu, kao pomoć Federalnom zavodu u nabavci lijekova, posebno citostatika i tuberkulostatika.

Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) budu osigurana sredstva za rekonstrukciju i opremanje dvije psihijatrijske bolnice u Sarajevu i Mostaru. Riječ je o kreditu od 7.700.000 eura za Bosnu i Hercegovinu, od čega se na Federaciju BiH odnosi 3.500.000 eura.

Od januara do marta 2018. godine su svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili pozitivan ukupni finansijski rezultat od 352,4 miliona KM, dok se u istom lanjskom periodu radilo o, također pozitivnih, 176,8 miliona KM. Poređenja radi, taj finansijski rezultat je na nivou budžeta u FBiH za cijelu 2017. godinu iznosio 175,7 miliona KM. Ovo je navedeno u konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za prva tri ovogodišnja mjeseca, s kojim se danas upoznala Federalna vlada.

Vlada je usvojila informaciju o javnim prihodima u prva tri mjeseca 2018. godine, u kojoj je navedeno da njihov nivo u Federaciji BiH, bez sredstava finansiranja, iznosi 2.058 milona KM, što je za jedanaest posto ili za 199,2 miliona KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupni budžetski prihodi iznosili su 1.208,9 miliona KM i veći su za 13 posto ili za 137,5 miliona KM u odnosu na 2017. godinu.

Također je usvojen i godišnji konsolidovani izvještaj unutrašnje revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2017. godinu. Ovo je sedmi izvještaj o aktivnostima unutrašnje revizije u javnom sektoru u FBiH koje je Federalno ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj reviziji, izradilo i dostavilo Vladi, a prvo koje je obuhvatilo podatke o uspostavi ovakve revizije u pravnim osobama u kojima Federacija BiH, kantoni i općine imaju većinski vlasnički udjel.

Unutrašnji revizori su u javnom sektoru u FBiH prošle godine obavili 413 revizija i dali 1.585 preporuka, od kojih je realiziovana 621 (39 posto), dok su ostale u procesu realizacije.

Vlada je prihvatila Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH od 2018. do 2025. godine, čiji su strateški ciljevi izgradnja i jačanje sistema zaštite i spašavanja u skladu s preporukama i direktivama Evropske unije, razvoj kapaciteta za upravljanje rizicima od katastrofa i jačanje zaštite od požara i vatrogastva, kao dijela jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Pročitajte...