Vlada Federacije BiH održat će sjednicu danas u Mostaru

Danas u Mostaru, bit će održana 107. hitna sjednica Vlade FBiH s početkom u 9 sati (zgrada federalnih institucija).

Početak sjednice bit će otvoren za fotografe i snimatelje, a po završetku sjednice Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH dostavit će priopćenje za javnost.

Dnevni red hitne sjednice Vlade FBiH

MOSTAR, 19. ožujka (FENA) – Dnevni red 107. hitne sjednice Vlade FBiH koja se održava danas u Mostaru:

1. Usvajanje Zapisnika 105. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.2.2018. godine i Zapisnika 106. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.2.2018. godine

2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo

– Prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
– Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
– Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo

3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinanciranje Projekta CEB II-zatvaranje kolektivnih centara alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za I i II kvartal 2018. godine

4. Prijedlog odluke o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po suboordiniranim uslovima

5. Prijedlog odluke o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992.-1995. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim poduzećima – Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva“

6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – izmirenje obaveza iz ranijeg perioda“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima-financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja“, utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta

8. Informacija o investicionom grantu Evropske investicione banke za Projekat Koridor Vc “Izgradnja dionice autoceste Svilaj – Odžak”, s Prijedlogom odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Evropske investicijske banke za Projekat Koridor Vc “Izgradnja dionice autoceste Svilaj – Odžak”

9. Informacija o kretanju maloprodajnih cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17), s Prijedlogom zaključka

10. Informacija u vezi sa realizacijom aktivnosti u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja temeljenog na Ugovoru o savjetovanju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije-digitalizacija sudske arhive kao sastavni dio Projekta registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine elektronskim putem (on-line), s Prijedlogom zaključka

11. Informacija o zakupu poslovnog prostora u Poslovnoj zgradi Energoinvest u Sarajevu, ulica Hamdije Čemerlića 2, za smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

12. Informacija o toku postupka pred Europskim sudom za ljudska prava po aplikaciji Bahrije Muminović protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 14738/16, s Prijedlogom zaključka