Vlada sačinila prijedlog mjera koje bi trebalo da doprinesu smanjenju odlaska mladih sa ovog područja

Izrada zakonskih rješenja kojima bi bilo omogućeno oslobađanje od plaćanja poreza na nekretnine za mlade koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, usklađivanje upisne politike sa potrebama tržišta rada neke su od mjera koje je utvrdilaVlada TK, a čija bi realizacija trebalo da doprinese smanjenju broja opnih koji napuštaju Tuzlanski kanton, odnosno, BiH. Izrada Strategije za mlade, kao i Strategije razvoj sporta među dokumentima su koji bi trebalo da definišu način na koji bi mladima bilo stvoreno okruženje koje će poticati  iskazivanje vlastitih interesoavnja i talenata, a potom i njihov razvoj i usavršavanje.

Pročitajte...