Vlada TK danas o subvencioniranju kamata privrednicima

Danas zasjeda Vlada TK. Između ostalog, članovi Vlade će razmatrati Zakon o naučno – istraživačkom radu, zatim odluku kojom će se dati saglasnost na tekst Ugovora o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima iz TK, kao i Odluku o odobravanju sredstava Opštini Zvornik kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekata održivog povratka. Pred Vladom TK je i Odluka o odobravanju subvencije troškova smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u FBiH, te Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju mrkog uglja na eksploatacionom polju “Đurđevik” i “Višća” u Živinicama. Ministri u vladi danas će raspravljati i o Izvještaju o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za pvu polovinu tekuće godine sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za isti period.

Pročitajte...