Vlada TK danas prihvatila Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018.godinu

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu, Odbora za reviziju i vanjskog revizora. Poslovanje i rad Televizije u 2018. godini obilježio je nastavak stabilizacije i sanacije preduzeća koji je započet 2016. godine. Poslovanje se odvijalo u prostoru između komercijalizacije programskih sadržaja i obaveza JP RTVTK za informisanjem i educiranjem građana.Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2018. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2018. godine od 362.876.332,77 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 342.142.398,16 KM, evidentno je da je Budžet u 2018. godini ostvario ukupan finansijski rezultat – suficit u iznosu od 20.733.934,61 KM. i

Pročitajte...