Vlada TK: Inicijativa za Zakon o pravima žrtava torture

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas inicijativu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK za donošenje Zakona o pravima žrtava torture. Naime, u Bosni i Hercegovini ni nakon vise od dvadeset godina od završetka rata žrtve torture nisu prepoznate kao posebna kategorija i njihov pravni status nije u potpunosti riješen. Ne postoji zakon na državnom nivou koji štiti žrtve torture niti sveobuhvatna strategija koja bi implementirala njihova prava. Prema Evropskoj konvenciji o sprječavanju mučenja, nehumanog iii ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja, koju je ratifikovala i Bosna i Hercegovina, naša država dužna je sačiniti pravni okvir koji bi riješio pitanja reparacije, rehabilitacije i statusnog prepoznavanja žrtava u našem društvu. Budući da su međunarodni dokumenti o ljudskim pravima sastavni dio pravnog sistema Bosne i Hercegovine, te da je i Aneks 6. Obavezujućeg karaktera za nasu državu, time je i donošenje Zakona o žrtvama torture utemeljeno na obavezama Bosne i Hercegovine po osnovu preuzimanja međunarodnih dokumenata iz Ustava Bosne i Hercegovine. Argumenti koji idu u prilog donošenju navedenog propisa temelje se i na istraživanju koje je provelo UG „Vive žene“ u saradnji sa udruženjima logoraša iz BiH 2012. godine, kojim je procjena statusa i potreba ove populacije urađena na uzorku 1016 ispitanika. Istraživanje je pokazalo da samo 22% ispitanika uživaju neka prava u okviru postojeće zakonske regulative u BiH, a da većina od 788 ili 78% nije ostvarilo ta prava. Također je naglašeno da niti jedna osoba koja je bila uključena u procjenu nema zakonski riješen status žrtve torture budući da ne postoji jedinstven zakon koji bi im to omogućio.

Pročitajte...