Vlada TK je usvojila zaključak prema kojem ne podržava tekst nacrta Zakona o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine

Vlada TK je usvojila zaključak prema kojem ne podržava tekst nacrta Zakona o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, navodi se da utvrđeni nacrt predviđa preuzimanje nadležnosti za pojedine predmete koncesija sa kantonalnog na nivo Federacije Bosne i Hercegovine, čime bi se u znatnoj mjeri umanjili prihodi lokalnih zajednica i kantona po ovom osnovu. Ova vrsta prhoda posebno je značajna za općine jer u skladu s važećim Zakonom o koncesijama TK-a, naknade za koncesije utvrđene ugovorom o koncesiji predstavljaju kako prihod kantona tako i općina na čijem se području nalazi predmet koncesije, a raspoređuje se u omjeru 80 posto u korist općina i 20 posto u korist Kantona.

 

Pročitajte...