Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi

Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi, kao i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kojima su smanjene cijene za registraciju firmi, kao i takse za dozvole koje izdaju organi Tuzlanskog kantona. Predloženim zakonskim izmjenama, registracija firme u Tuzlanskom kantonu je najniža u Federaciji.

 

Pročitajte...