Vlada TK: Odobrena sredstva za rad čuvarske službe Šuma TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju prihoda za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ovom odlukom odobreno je usmjeravanje 490.000,00 KM Kantonalnoj upravi za šumarstvo, za finansiranje troškova rada čuvarske službe.

Također, Vlada je dala i saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i drugih poslova predviđenih Zakonom o šumama, za period 01.07.2017. – 31.12.2017. godine.

Pročitajte...