Vlada TK odobrila Inicijalna sredstva za pomoć privrednim subjektima

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Shodno dopunama zakona, predviđeno je da ukoliko je za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili za vrijeme proglašenog vanrednog stanja, tokom nastavne godine došlo do prekida redovnog rada i funkcionisanja škole, ministar može donijeti odluku o odgađanju, neodržavanju ili drugačijoj organizaciji eksterne mature.

”Opredjeljenje Vlade TK je da eksterne mature u osnovnim i srednjim školama za školsku 2019./2020. godinu neće biti,” rekla je na današnjoj press konferenciji Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK.

Vlada je utvrdila kriterije i postupak za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu „Podrška povratku prognanih lica“. Za ove namjene Kantonalnim budžetom je planirano 480.200 KM, od čega je, 200.000 KM planirano za pomoć drugim nivoima vlasti u 13 općina Republike Srpske i 13 općina Federacije odnosno Tuzlanskog kantona u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima. Za projekte održivog povratka je planirano 260.200 KM, te 20.000 KM za sufinansiranje troškova readmisije ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.

Radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u cilju subvencioniranja kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona, Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 2.670.000 KM. Uz postojeća sredstva, koja su već ranije planirana, sada se na ovoj poziciji nalazi oko 4 miliona KM, uz što se očekuje osiguranje oko 100 miliona KM beskamatnih kreditnih sredstava koji će biti stavljeni na raspolaganje privrednim subjektima Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala i saglasnost na tekst Aneksa Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta „Centar za autizam Tuzla“. Ranije predviđen iznos od 150.000KM povećan je na 591.000KM, sa koliko finansijskih sredstava se trenutno raspolaže za ove namjene. Danas je data i saglasnost na Program Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Ovim Programom utvrđeno je 1,3 miliona KM bespovratnih sredstava koja će se dodijeliti ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u cilju suzbijanja i širenja virusa COVID 19.
Također, Vlada je danas donijela odluku kojom se kao prijedlog za karantin utvrđuje objekat Studentskog doma 1. (Paviljon 1) u vlasništvu Javne ustanove Univerzitet u Tuzli. ( Prihvaćen je Izvještaj o radu JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za 2019. godinu, te Informacija Ministarstva finanasija o uštedama u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Pročitajte...