Vlada TK: Otvoren socijalni dijalog sa Sindikatom policije

S ciljem da po prvi puta potpišu kolektivni ugovor za oblast policijskih službenika, delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Jakubom Suljkanovićem, otpočela je danas socijalni dijalog sa predstavnicima Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Tokom današnjeg inicijalnog sastanka akcentiran je značaj ovog postupka u smislu da će policijski službenici po prvi puta kolektivnim ugovorom regulisati svoja prava i obaveze iz radno – pravnog postupka, te se i približiti ispunjavanju obaveza koje je propisao Zakon o policijskim službenicima FBiH.

Ovom prilikom dogovoren je hodogram aktivnosti koje će uslijediti u narednom periodu, a koje bi trebale rezultirati da se već u narednih desetak dana pristupi i potpisivanju Kolektivnog ugovora.

Premijer Suljkavnović je ovom prilikom istaknuo da su Vlada i resorno ministarstvo u proteklom periodu konstantno imali u fokusu rad i uslove u kojima rade policijski službenici.

„U proteklom periodu radili smo na materijalno – tehničkom opremanju službenika policije, rekonstrukciji i adaptaciji prostora u kojima rade službenici Ministarstva, prostorija za postupanje u građanskim pitanjima, popularno nazvanim šalter salama, i drago nam je da smo konačno u poziciji da radimo i na poboljšanju materijalnog statusa samih službenika policije“, rekao je premijer Suljkanović.

U ime Vlade, osim Premijera, danas su prisustvovali resorni ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, ministar finansija Miralem Nuhanović i sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Safet Begić, dok su uz predsjednika Upravnog Odbora Sindikata Dževada Velagića, sastanku prisustvovali i član Upravnog odbora Sindikata Miralem Mujkić i sekretar Sindikata Elvir Šarić.

Pročitajte...