Vlada TK: Poziv za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja mladih

Ministarstvo za kulturu sport i mlade TK objavilo je javni poziv za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja mladih, kao i za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama za projekte koje se odnose na mlade. Pozivi će biti otvoreni mjesec dana. Vlada TK, odnosno Ministarstvo za kulturu, sport i mlade izdvojilo je 100 000 KM za stambeno zbrinjavanje mladih od 18 do 35 godina, koji prvi put kupuju stan ili kuću. Sufinaniraće dio kamate u iznosu do 3000 KM.  „Mora biti namjenski kredit, ovjeren kod notara sa kamatnim planom banke. Biće obuhvaćen period od 1.6. 2018. do 31.5. 2019. U tih 12 rata obračunaće se kamatna stopa i ukoliko iznosi manje od 3000 KM biće sufinansirana u cjelosti“, rekao je ministar kulture, sporta i mladih TK Srđan Mićanović.  Prednost bi imale porodice sa više članova i manje primanja, a jedan od uslova je  i da nisu dobijali sredstva drugih nivoa vlasti po istom osnovu. Istaknuti građani, uspješni u oblastima nauke, sporta,kulture i umjetnosti dobijaće dodatne bodove. Osim za stambeno zbrinjavanje, predviđena je i podrška nevladinim organizacijama za projekte koji se odnose na mlade. Omladinske organizacije mogu dobiti maksimalno 2000 KM.   „Uslov je da je ta omladinska organizacija registrovana na području TK u jednoj od lokalnih zajednica. Projekat mora osigurati implementaciju programskih ciljeva, omladinskih udruženja, mora se realizovati na području TK“, rekao je ministar kulture, sporta i mladih TK Srđan Mićanović.Detaljnije informacije o javnim pozivima i bodovanju biće objavljene na zvaničnoj internet starnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK. Ostavljen je prostor i za žalbeni postupak za eventualno ispravljanje grešaka ukoliko budu uočene.