Vlada TK: Prihvaćena izjašnjenja na amandmane na Prijedlog Budžeta TK za 2018.

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela Odluku kojom se prihvata otpust obaveza od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona prema Vladi Kantona u iznosu 1.050.760,00 KM po osnovu premije osiguranja za kategorije osiguranika za koje su obveznici obračuna i uplate doprinosa nadležni organi Tuzlanskog kantona. Također, pratećom odlukom, Vlada je prihvatila i tekst Sporazuma o otpustu spomenutih obaveza.

Vlada je prihvatila izjašnjenja na amandmane dostavljene na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Ovdje treba uzeti u obzir da je Vlada sve predložene amandmane već u određenoj mjeri uvažila u prijedlogu Budžeta, te da bi njihovo uvrštavanje u cijelosti, dovelo do znatnog povećanja Budžeta Kantona, odnosno njegovog planiranja u nerealnim okvirima. Takvo postupanje na kraju bi Budžet pretvorilo u „listu želja“ i rezultiralo enormnim deficitom na kraju 2018. godine. Prihvaćeno je i izjašnjenje na pet amandmana Socijaldemokratske partije BiH i dvadeset amandmana Saveza za bolju budućnost. Najveći dio ovih neprihvaćenih amandmana odnosi se na ukidanje obaveza ministarstava da u postupku donošenja pojedinačnih odluka o odobravanju finansijskih sredstava dobiju saglasnost Vlade. Kako je rečeno, saglasnost Vlade ne znači dvostruko razmatranje akata, nego se radi o mehanizmu kontrole, odnosno nadzora nad izvršenjem Budžeta TK. Ovim mehanizmom osigurava se finansijska disciplina i stabilnost budžeta, a u konačnici, ova mjera je u velikoj mjeri doprinijela smanjenju akumuliranog deficita u budžetu TK. Dobivanje saglasnosti na pojedinačne odluke od strane Vlade Kantona osigurava i proširen princip transparentnosti, obzirom da su sve odluke Vlade Kantona putem redovnih konferencija za medije i izvještaja sa sjednica dostupne javnosti i nevladinim organizacijama koje se bave raznim oblicima analiza trošenja sredstava planiranih Budžetom.

Prihvaćena su i izjašnjenja na amandmane na prijedlog Zakona o javno – privatnom partnerstvu, te utvrdila amandmane na prijedlog Zakona o javno – privatnom partnerstvu. Također, Vlada je prihvatila primjedbe Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva finansija i Ministarstva pravosuđa i uprave na Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Također, Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, u iznosu od 400,00 KM, koje je Grad Tuzla dodijelio JU OŠ „Pazar“ Tuzla za nabavku sportske opreme za nastavu tjelesnog odgoja. Isti iznos Grad Tuzla je dodijelio i za nabavku lektirskih naslova za školsku biblioteku JU OŠ „Slavinovići“ Tuzla, dok je Ambasada Japana u BiH, za finansiranje projekta „Zamjena stolarije na školskom objektu JU OŠ „Banovići“ Banovići, ovoj školskoj ustanovi iznosu 1.500,00 KM.

Vlada je danas dala saglasnost na saglasnost na izmjene Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu. Razlog za izmjene Programa je neophodnost preraspodjele sredstava, a kako bi se realizirali kapitalni projekti u Tuzli i Lukavcu.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila tekst Sporazuma o udruživanju sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata, između Vlade Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, te ovlastila premijera Tuzlanskog kantona da potpiše tekst Sporazuma. Sporazumom je predviđeno da za rekonstrukciju krova na školskoj zgradi OŠ „Rainci Gornji“ Kantonalna vlada iz Budžeta za 2018. godinu izdvoji 25.000 KM, a Federalno ministarstvo 30.000 KM. S tim u vezi Vlada je zadužila Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona da u Programu kapitalnih izdataka za 2018. godinu planira sredstva u visini od 25.000.00 KM za rekonstrukciju krova na spomenutoj školskoj zgradi.

Vlada je danas odobrila 5.000,00 KM Medžlisu Islamske zajednice Kladanj, na ime osiguranja dijela potrebnih finansijskih sredstava za zaštitu i sanaciju Stare džamije u Tuholju u općini Kladanj, te isti iznos Islamskoj zajednici BiH – Muftijstvo tuzlansko, kao dio potrebnih finansijskih sredstava za sanaciju džamije u Priluku u Živinicama.

Vlada je dala saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem dva viša referenta – upisničara i jednog višeg referenta daktilografa u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za prijem tri zaposlenika, i to: stručnog savjetnika za ekonomsko finansijske poslove, stručnog saradnika za informaciono dokumentacione poslove, prikupljanje podataka i analitiku i višeg referenta-tehničkog sekretara.

Vlada je danas imenovala punomoćnike koji vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrome Tuzla”, utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, te odredila punomoćnika državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Radio-televizije Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...