Vlada TK – Pripreme odgovora na novih 655 pitanja iz Upitnika Evropske komisije

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju o dodatnim pitanjima Evropske komisije u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju.

Naime, Evropska komisija je 20. juna 2018. godine proslijedila dodatnih 655 pitanja u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju. Svrha dodatnih pitanja je da pojasne prethodno dostavljene odgovore, da konstatuju promjene u odnosu na odgovore na Upitnik iz decembra 2016. godine i uključe podatke za 2017. godinu koji ranije nisu mogli biti prikupljeni. Dostavljena pitanja odnose se na političke kriterije (106), ekonomske kriterije (33), socijalnu politiku i zapošljavanje (43), transportnu politiku (39) itd. Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine je, nakon prevođenja sa engleskog jezika, sva dodatna pitanja proslijedila radnim grupama te ih je unijela u informacioni sistem za podršku pripremi odgovora na Upitnik.

Komisija za evropske integracije je 27. juna 2018. godine usvojila zaključke prema kojima je zadužila sve radne grupe za evropske integracije da do 15.8.2018. godine završe proces tehničke finalizacije odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije i odgovore u skladu sa “Smjernicama za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na Upitnik EK” dostave Komisiji za evropske integracije na dalje postupanje. U skladu sa zaključcima Komisije za evropske integracije, svi imenovani predstavnici Tuzlanskog kantona u Radnim grupama za evropske integracije u narednom periodu treba aktivno da učestvuju u pripremi, unošenju i tehničkoj finalizaciji odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

Nakon tehničke finalizacije odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije i njihovog prevođenja na engleski jezik, sveobuhvatni odgovori izrađeni u okviru radnih grupa za evropske integracije će biti dostavljeni vladama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini na potvrđivanje prije upućivanja Evropskoj komisiji. Evropska komisija očekuje da odgovore Bosne i Hercegovine na dodatna pitanja iz Upitnika dobije u roku od tri mjeseca od dana njihovog upućivanja, tj. do 20. septembra 2018. godine.

Imajući u vidu sve navedeno, Vlada je danas zadužila sve predstavnike Tuzlanskog kantona u radnim grupama za evropske integracije da aktivno učestvuju u pripremi, unošenju i tehničkoj finalizaciji odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije, u skladu sa zaključcima koje je usvojila Komisija za evropske integracije 27. juna 2018. godine. Svi kantonalni organi uprave i institucije Tuzlanskog kantona imaju obavezu da na zahtjev članova radnih grupa za evropske integracije dostave tražene informacije u svrhu pripreme odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika, saopćeno je iz Vlade TK.

Pročitajte...