Vlada TK realizovala 60 % aktivnosti iz Akcionog plana TK

Vlada Tuzlanskog kantona do sada je realizovala 60 posto zacrtanih aktivnosti iz Akcionog plana TK u okviru reformske agende za BIH. Ukoliko se nastavi sa ovom dinamikom Akcioni plan TK, biće realizovan prije zacrtanog roka, odnosno prije 2018. godine.

Opširnije u video prilogu:
Sagovornik: Senad Ovčina, Koordinator za poslove EU integracija ispred Vlade TK

Pročitajte...