Vlada TK: Subvencijama i izmjenama zakona do čišćeg zraka u zimskom periodu

Vlada TK danas je utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Tiču se uvođenja javno-privatnog partnerstva u ovoj oblasti, oslobađanja pojedinih kategorija građana plaćanja komunalne naknade, ali i mjera za smanjenje aerozagađenja na području kantona. Vlada je donijela i Odluku o izdavanju milion KM, kako bi se pomogao projekat toplifikacije Grada Živinice. Vlada je usvojila i godišnji program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za ovu godinu. Rečeno je da će neke inspekcije biti i kadrovski ojačane, a očekuju se i interni premještaji uposlenika u okviru Kantonalne uprave.