Vlada TK traži izjašnjavanje u federalnom parlamentu o dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda

Na današnjoj sjednici kantonalna Vlada je prihvatila mišljenje Zavoda zdravstvenog osiguranja i nije podržala prijedlog Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona. Međutim, razmatrane su dvije varijante za naredni finansijski plan Zavoda. Jedna od njih podrazumijeva oslobađanje od plaćanja markica za svu djecu do 18 godina. No, o tom modelu će se raspravljati nakon analize koju provodi kantonalni Zavod. Pored toga, Vlada danas nije prihvatila izjašnjenje federalne Vlade o inicijativi o Izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda te će po tom pitanju tražiti izjašnjavanje poslanika predstavničkog i doma naroda parlamenta FBiH.

Ukidanjem takozvanih markica, sve osigurane osobe na području Tuzlanskog kantona bi morale plaćati participaciju. Tako bi naprimjer usluge poput ležanja u bolnici od sedam do deset dana pacijenti morali platiti više od hiljadu konvertibilnih maraka. Ovako je kantonalni ministar za zdravstvo, Bahrudin Hadžiefendić, pojasnio neprihvatanje prijedloga Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona. Ukratko, osobe koje ne bi plaćale „markicu“ izložile bi se riziku plaćanja participacije u slučaju kada  im je zdravstvena zaštita prijeko potrebna. Vlada, istakao je ministar, nikad nije bila za povećanje cijene markica ali je razmatrala dva prijedloga od kojih bi se jedan mogao uvrstiti u finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za narednu godinu.

  • Jedan je da markica u iznosu od 20 KM, kolika je bila do sada, nakon urađenih analiza, ako to bude moguće, obuhvati oslobađanje plaćanja sve djece od nula do 18 godine. I druga varijanta je da ostane isto uz oslobađanje kategorija djece koja nemaju riješeno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona, pojasnio je Hadžiefendić.

Kantonalna Vlada nije prihvatila Izjašnjenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Inicijativom za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

  • S tim u vezi, Vlada Tk traži od Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH da stavi na dnevni red sjednica oba doma na razmatranje i izjašnjavanje na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda. A kojeg su još desetog februara 2015. godine poslanici sa područja TK, putem protokola, predali predsjedavajućem parlamenta, rekao je Mensur Begić, Stručni savjetnik za informisanje Vlade TK.

Usvojena je i  Informacija o efektima ulaganja za povratak na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u prošloj godini. Realizirana su tri programa podrške. Pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima, Projekti održivog povratka i Zbrinjavanje raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona. Zahvaljujući ovim programima, prošle godine se u Tuzlanski kanton vratilo 50 osoba a u entitet Republika Srpska 77 povratnika. Dodijeljeno je 48 donacija u vrijednosti od oko 180 hiljada KM. Tim novcem osigurala sa nabavka mehanizacije, plastenika ili drugih alata za po 24 porodice u Tuzlanskom kantonu i entitetu Republika Srpska. Prošle godine, Vlada je izdvojila sredstva za zdravstvenu zaštitu povratnika, subvenciju električne energije, nabavku ogrjeva i troškove dženaza i sahrana. Sa ulaganjem u povratak nastaviće se i naredne godine.

  • Ministarstvo je stava da, zavisno od sredstava koja budu odobrena u Budžetu TK, da će se realizovati projekti kao i ranije, sa posebnim akcentom na projekte održivog povratka, na infrastrukturu u povratničkim mjestima kako bi se poboljšali uslovi za život svim povratnicima kao i na zatvaranje kolektivnih centara, dodao je Anto Iljkić, sekretar ministarstva za povratak.

Data je saglasnost na raspodjelu 392 hiljade KM za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe u ovoj godini. Između ostalog, Vlada je dala suglasnost tuzlanskom Univerzitetu za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima u Federaciji BiH. Na ovaj način će se omogućiti zapošljavanje  15 asistenata sa evidencije nezaposlenih Službe za zapošljavanje TK, na period od godinu dana.

Pročitajte...