Vlada TK usvojila Program za projekte vodnih naknada

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izmjene i dopune Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za ovu godinu. Za ove je namjene planirano blizu 11 miliona KM. U rasporedu novca za vodne projekte zastupljene su sve lokalne zajednice Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK donijelo je odluku o kriteriju za raspodjelu sredstava vodnih naknada iz oblasti upravljanja vodama za projekte koje su kandidovale općine i gradovi. Kriteriji kojima su Ministarstvo vodilo su izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada iz prošle godine. U obzir su uzeti i prihodi lokalnih zajednica od vodnih naknada u Budžet TK od 2016. do 2020. godine.

– Sljedeći kriterij koji smo uzeli kod izrade Programa je i ulaganje kantona u gradove i općine u oblast vodoprivrede u proteklom periodu, a uzet je i kriteriij koji pokazuje stepen uspješnosti realizacije projekata od strane općina i gradova koji se odnosi dostavljanje dokumentacije, izvještavanje i komunikacija i saradnja prilikom realizacije ovih projekata – ističe Vahidin Smajlović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Kod raspodjele novca od vodnih naknada u obzir je uzeta i visina budžeta općina i gradova u prošloj godini, kao i odrede Zakona o nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama TK. Nakon kandidovanih projekata, izvršeno je bodovanje i rangiranje.

– Bitno je ovdje naglasiti da smo u cilju kompletiranja sve te dokumentacije dva puta slali dopise općinama i gradovima da izvrše dopune projeketa, kako bi svi bili uvršteni u Program vodnih naknada – naglašava Smajlović.

Ministarstvo je uvažilo i zahtjeve Živinica, Gradačca i Srebrenika za sufinansiranje rada prečistača otpadnih voda, koji su proglašeni projektima od značaja za TK. Cilj je bio potakniti ostale lokalne zajednice da krenu u pravcu nabavke postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Dio novca predviđen je i za sanaciju 4. faze brane jezera Modrac u iznosu od 200 hiljada KM. Vlada TK je dala saglasnost na Program promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, a za njegovu realizaciju su planirana više od tri miliona KM.

Vlada TK danas nije prihvatila godišnji Izvještaj o poslovanju JP RTV TK za 2020. godinu. Vlada TK donijela je Odluku kojom se daje prethodna saglasnost na Prijedlog odluke o kategorizaciji turističkih mjesta. U skladu sa značajem za turizam Tuzla, Gradačac, Srebrenik i Lukavac stavljeni su u A kategoriju, Banovići i Živinice dobili su oznaku B, Gračanica, Kalesija i Kladanj kategoriju C dok su u D kategoriji Čelić, Doboj Istok, Sapna i Teočak.

Usvojen je Akcioni plan energetske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Planom je obuhvaćeno sedam škola i devet drugih javnih objekata. Riječ je o izmjeni stolarije, fasade, zamjeni kotla ili rasvjetnih tijela a sredstva za realizaciju bit će osigurana iz namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu, u skladu sa Programom raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu.