Vlada TK usvojila Smjernice za trogodišnje planiranje rada u TK za period 2022. – 2024. godina sa Akcionim planom za implementaciju Strategije razvoja TK do 2024.godine

Vlada TK je usvojila Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Tuzlanskom kantonu za period 2022. – 2024. godina sa Akcionim planom za implementaciju Strategije razvoja TK do 2024.godine. To je potpuno novi pristup planiranja i definisanja ključnih strateških pravaca. Na osnovu tog dokumenta sva Ministarstva će biti u obavezi planirati rad za naredne tri godine.
Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Tuzlanskom kantonu za period 2022. – 2024. godina predstavljaju novi dokument kojeg je TK bio u obavezi usvojiti u skladu sa federalnim Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem i Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH. Ovaj dokument trebao bi bit putokaz razvoja kantona za trogodišnji period.
Prilog Smjernicama je Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja TK za period koji obuhvata tekuću i naredne tri godine. Akcionim planom su obuhvaćena sredstva u ukupnom iznosu od preko 399 miliona KM, od čega je preko 255 miliona budžetskih sredstava, a blizu 144 miliona sredstava iz vanjskih izvora, koji primarno obuhvataju sredstva domaćih i međunarodnih donatora.
To2 Erna Kusturica 02.43 Za ekonomski razvoj je planirano za period 2021 – 2024 god je planirano 187 miliona KM, za društvenio razvoj je planirano 166 miliona budžetskih sredstava, i za održivi infrastrukturni razvoj je planirano preko 75 miliona za naredni trogodišnji period. 03.05
Vlada TK na današnjoj sjednici je između ostalog, donijela Zaključak kojim, na osnovu pokazatelja iz Informacije o broju učenika za upis u prvi razred medicinskih škola za školsku 2021./2022. godinu, zadužuje menadžment Medicinske škole u Tuzli i Mješovite srednje škole Kalesija da, omoguće određenom broju učenika upis u prvi razred medicinske škole i to na način da se u svako planirano odjeljenje upišu učenici do maksimalnog broja. To se odnosi na učenike koji ispunjavaju uslove Konkursa, u skladu sa Pedagoškim standardima za srednje škole.

Pročitajte...