ZZO TK: Produžen rok za uplatu premije osiguranja

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da je na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, rok za uplatu premije osiguranja produžen do 31.08.2021. godine.

Visina premije osiguranja za 2021. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj:

338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 611, svrha doznake: Premija osiguranja za 2021. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

Prilikom uplate premije osiguranja, odnosno prenosa novca sa računa na račun (žiralno plaćanje), aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa.

S obzirom da još uvijek postoji zainteresovanost za uplatom i aplikacijom markica do prvobitnog roka, za očekivati je da se na mjestima za aplikaciju stvaraju redovi.

Kako bi se izbjegle eventualne gužve i nezadovoljstvo građana, rok za uplatu premije se produžava do 31. avgusta 2021. godine.

Pozivamo osigurana lica da iskoriste svoje pravo i da izvrše uplatu premije osiguranja do utvrđenog roka

Pročitajte...