Vlada TK utvrdila mjere za pomoć mladim roditeljima

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Prijedloga Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Shodno ovim izmjenama, od prvog januara 2019. godine, tokom porodiljskog dopusta državni službenik i namještenik imat će pravo na naknadu plaće prema propisima kantona kojim se uređuje ova obrast, prema mjestu uplate doprinosa, s tim da razliku do visine pune plaće uplaćuje organ državne službe u kojem se taj državni službenik ili namještenik nalazi u radnom odnosu. To znači da će državnim službenicima i namještenicima tokom porodiljskog odsustva biti isplaćivan puni iznos plaće, umjesto 90% ostvarene prosječne plaće korisnika uperiodu od šest mjeseci prije stupanja na porodiljsko odsustvo, ili 55% prosječne plaće u TK iz prethodne godine.

Analizirajući ovu naknadu utvrđeno je i da policijski službenici na području Tuzlanskog kantona i nosioci sudačkih i tužilačkih funkcija ovu naknadu već imaju utvrđenu na navedeni način. Dakle, određena kategorija zaposlenika čije se plaće finansiraju iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona naknadu za porodiljsko odsustvo ostvaruju u visini 100% svoje plaće, dok određeni broj uposlenika budžetskih korisnika tu naknadu ostvaruje u umanjenom iznosu, dovodi te uposlenike dovodi u neravnopravan odnos. Ovim izmjenama i dopunama Vlada Tuzlanskog kantona želi potaknuti populacijsku politiku, kojom bi se djelovalo na zaustavljanje iseljavanja, socio-ekonomske faktore i pomoć mladim roditeljima.

Pročitajte...