Vlada TK utvrdila nacrt Zakona o kulturi

Vlada je danas utvrdila nacrt Zakona o kulturi. Ovim Zakonom nastoje se jasno i precizno definisati djelatnosti kulture u skladu sa potrebama sadašnjeg vremena i u skladu sa rješenjima koja u oblasti kulture egzistiraju u okruženju, te se daju jasne definicije, prava i obaveze svih nosilaca djelatnosti u kulturi, kao glavnih faktora u ostvarivanju razvoja kulture na području Tuzlanskog kantona.

– Pored ustanova i privrednih društava u oblasti kulture, potreban značaj dat je i udruženjima građana, kao i umjetnicima i stručnjacima u kulturi kao fizičkim licima. Takođe je definisan pojam amaterskog djelovanja u oblasti kulture. Pored toga, ovim zakonom se definišu konkretni načini ostvarivanja podsticaja kulturnog razvoja Tuzlanskog kantona, gdje su dokument strategije razvoja kulture i unaprijed utvrđeni kriteriji za sufinansiranje nosilaca djelatnosti kulture prepoznati kao ključna sredstva u procesu ispunjavanja prethodno utvrđenih i zacrtanih kulturnih potreba, koje će se realizovati prvenstveno kroz postupak kreiranja, finansiranja i sufinansiranja programa i projekata u kulturi, čime će se kulturna scena značajno ojačati, istakao je Zlatan Muratović, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Ovim zakonom prvi put se definiše pojam umjetnika i pojam stručnjaka u kulturi kao fizičkih lica-nosilaca djelatnosti u kulturi, te da se uvodi Registar fizičkih lica u oblasti kulture što bi, prema mišljenju obrađivača Zakona, trebalo da doprinese jačanju njihove pozicije i uloge u kulturi Tuzlanskog kantona. Također, uvodi se pojam istaknutog stvaraoca u kulturi kao posebnog statusa koji dodjeljuje Vlada Kantona a koji podrazumijeva beneficije u vidu ostvarivanja prava na doživotnu godišnju nagradu u visini od jedne do tri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, navodi ministar Muratović.

Vlada je danas dala saglasnost na aneks Ugovora o partnerstvu između Ministarstva za kulturu, sport i mlade, Investicijske fondacije „Impakt“, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, te općina Sapna, Teočak, Čelić, Kladanj i Doboj Istok. Ovim aneksom osigurava se dodatni grant za finansiranje poslovnog poduhvata na području općina Sapna i Teočak. Vlada je danas prihvatila Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, te Izmjene i dopune Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu. Ovim izmjenama osiguravaju se dodatna sredstva za ugovorne zdravstvene ustanove putem povećanja Programa zdravstvene zaštite za područje Tuzlanskog kantona. Danas je Vlada primila k znanju Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za prvih 6 mjeseci tekuće godine.

 

Pročitajte...