Vlada TK utvrdila Rebalans Budžeta TK za 2020.godinu

U cilju sanaciju posljedica nastalih po privredne subjekte, nastalih usljed pandemije Korona virusa, Vlada TK danas je usvojila Rebalans Budžeta za 2020-tu godinu, kao i Izmjene i dopune Zakona o njegovom izvršenju. Izmjene i dopune Budžeta s jedne strane predviđaju smanjenje troškova, odnoso uštede na brojnim pozicijama u Budžetu, a s druge strane stvaraju osnov i predviđaju sredstva za podršku i ublažavanje posljedica pandemije.
Razlog zašto je Vlada TK morala uraditi rebalans Budžeta je u činjenici, da je zbog trenutne situacije nastale usljed proglašenja vanredne situacije, zbog pandemije korona virusa, evidentan enorman pad prihoda. Naime, od 22.marta prihodi su manji za više od 15 miliona KM. Prijedlog Izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu iznosi 425 miliona 583 hiljade 579 KM, što je za 6 miliona 154 hiljade 946 KM ili 1,43% manje u odnosu na planirani Budžet TK za 2020. godinu.
S obzirom na pad prihoda i mjere koje je Vlada usvojila, rebalansom su definisane pozicije za implementaciju Zakonskih odredbi o subvencioniranju privrednih subjekata, vezano za sanaciju ekonomskih posljedica koje je prouzrokovala pandemija.
U okviru rebalansa otvoreno je novo potrošačko mjesto i 15 miliona KM je planirano za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Podrška razvoju kantona je planirana u iznosu od 2.670.000,00 KM, a podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 2.500.000,00 KM.
Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u iznosu 96 miliona 845 hiljada KM i veći su za 13 miliona 823 hiljade KM ili 19,53% u odnosu na planirani ovogodišnji Budžet. Očekuje se da Rebalans Budžeta, sa Izmjenama i dopunama Zakona o njegovom izvršenju bude usvojen na sjednici Skupštine TK u četvrtak, nakon čega bi tzv. kantonalni Korona Zakon bio operativan.