Zasjedala Zakonodavno – pravna komisija Skupštine TK

Zasjedala je danas Zakonodavno – pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona. Razmatrano je nekoliko Zakona i predstavki građana, među njima i urgencija direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi. Riječ je o tumačenju člana 7. Zakona o robnim rezervama TK.

Pročitajte...