Vodostaj Save u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton

Federalna uprava civilne zaštite izvijestila je da je vodostaj Save u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena u osam sati: Bosanski Brod 588 cm (pripremno stanje), jučer 577 cm, Bosanski Šamac 467 cm (normalno stanje), jučer 451 cm, Orašje 719 cm (pripremno stanje), jučer 697 cm. Vodostaj izmjeren jutros u osam sati, na vodomjernoj stanici Humac, rijeke Trebižat, iznosi 319 cm, dok je jučer u isto vrijeme bio 322 cm. Na snazi su redovne mjere odbrane od poplava. (Na 280 cm preduzimaju se redovne mjere obrane od poplave, a na 330 cm izvanredne), saopćila je Federalna uprava civilne zaštite. U Bihaću vodostaj Une iznosi 96 cm, a jučer u isto vrijeme 103 cm (kritična tačka je 100 cm). U Sanskom Mostu vodostaj Sane iznosi 199 cm, jučer u isto vrijeme 214 cm (kritična tačka je 380 cm). Vodostaj na brani HA Modrac jutros u sedam sati bio je 198,92 m.n.m., (tačka preljeva, je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje juče vodostaj je niži dva centimetra.

Pročitajte...