Vremenske prilike pogoduju kvaliteti zraka u TK

Vremenske prilike i činjenica da mala ložišta nisu u punom pogonu, doprinose tome što ovih dana nemamo zagađenja, kakva su bila posljednjih godina. Unatoč tome, u plućnim dispanzerima povećan je broj pacijenata koji traže pomoć. Aerozagađenje štetno je za hronične pacijente, ali i za klinički zdrave ljude, pogotovo djecu. U nadležnom kantonalnom ministarstvu podsjećaju da se mjerenja aerozagađenja rade prema federalnim i kantonalnim propisima i da su relevantna.
Dok se vrijeme u kojem čovjek može ostati u životu, a da je bez vode ili hrane, mjeri satima i danima, bez kisika možemo biti tek koji minut. Samo jedan minut bez kisika, znači odumiranje moždanih ćelija. Tri minute izazivaju ozbiljna oštećenja, a već desetak minuta je dovoljno za smrt. Svi bi ovo trebali imati na umu. Počev od velikih zagađivača koji izbacivanjem štetnih emisija ugrožavaju pravo čovjeka na život, preko vlasnika manjih ložišta, pa i nas samih koji, primjera radi, biramo komotitet vožnje vlastitim automobilom umjesto pješačenja ili korištenja javnog prijevoza.
Vremenske prilike i činjenica da mala ložišta nisu u punom pogonu, doprinose tome što ovih dana nemamo zagađenja, kakva su bila posljednjih godina. U Ministarstvu podsjećaju da se mjerenja aerozagađenja rade prema federalnim i kantonalnim propisima i da su relevantna. Šta je onda sa podacima koji se svakodnevno plasiraju putem društvenih mreža, a koji ukazuju da je stanje znatno lošije, nego su to zvanični podaci. Uz, za hronične bolesnike obavezno uzimanje terapije, jedini spas od aerozagađenja zapravo je bijeg od njega. Kako bi se smanjilo aerozagađenje u jesenjim i zimskim mjesecima, u Tuzlanskom kantonu izmijenjen je i Zakon o komunalnim djelatnostima, a kojim se nastoji natjerati vlasnike malih ložišta da se priključe na gradske toplane i sistem daljinskog zagrijavanja, a sve kako ne bi došli u priliku da lože sve i svašta.