Za pet mjeseci 2018. godine 2,1 milijardu KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu od januara do maja 2018. uplatili 2,1 milijardu javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, što je za 137 miliona KM ili 6,85 posto više u odnosu na isti period 2017. Po službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 31. maja 2018. iznosio je 522 hiljade 710.

Pročitajte...