Za subvencioniranje bolovanja u ZZO TK planirano preko osam miliona KM

U TK je na snazi Pravilnik naknada za plaću tokom privremene spriječenosti za rad na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Za 2017 godinu po ovoj osnovi je planirano preko 8 miliona KM. U prvih osam mjeseci realizovano je pet miliona i 350 hiljada KM. Najčešći razlozi odlaska na bolovanje do 42 dana su respiratorne bolesti, te bolesti koštano – mišićnog sistema.

Pročitajte...