Za vrijeme pandemije u TK zabilježen je blago smanjen broj prijava nasilja u porodici u odnosu na isti period 2019 god. Nakon popuštanja restriktivnih mjera broj prijava se povećao

Žene, djeca i mladi žrtve psihičkog ili fizičkog nasilja u porodici, za vrijeme pandemije i restriktivnih mjera izolacije, stalno su dostupni zlostavljačima. Iako za vrijeme prvog vala pandemije nije zabilježen porast broja prijava nasilja zabrinjavajuća je situacija što se broj prijava prvim popuštanjem mjera poklapa sa podacima iz istog perioda prethodne godine.

“Za vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće prema raspoloživim podacima u periodu mart april ne bilježimo veći broj prijava u odnosu na isti period 2019 godine dok već u maju bilježimo prema našim podacima isti broj prijava kao u maju 2019 godine.” – Amra Kapidžić portparol MUP-a TK

Udruženje građana “Vive žene” koje kontinuirano zbrinjava žene i djecu koji su pretrpjeli nasilje u porodici, u prvom periodu pojave pandemije, također nisu zabilježili povećan broj  prijava nasilja, međutim u maju i junu nešto je drugačija statistika.

”Period maja i juna bilježimo povećan broj  osoba koje su smještene u sigurnu kuću i tu smo što se tiče sigurne kuće imali više od polovine ukupnog broja smještenih osoba za ovih 6 mjeseci. U ta dva mjeseca je u više od polovine smještenih osoba bilo u tom periodu.Takođe bilježimo i veći broj poziva na SOS telefon ili na redovne linije UG Vive žene  putem kojeg se može prijaviti nasilje, tražiti informacije, pomoć i slično ” – Danijela Huremović, voditeljica sigurne kuće UG “Vive žene”

Nasilju su dodatno izložene osobe koje su izložene  raznim oblicima stigmatizacije. U prvom redu su žene romske populacije kod kojih je nasilje usko povezano sa tradicionalnom ulogom muškarca u porodici, izložene su i žene koje imaju neki oblik invaliditeta. Danijela Huremović, socijalni pedagog povezuje prvi val pandemije izazvane coronavirusom sa pojačanim mjerama i da je najvećim dijelom na smanjen broj prijava uticala izolacija odnosno prisilna izolacija žrtve sa nasilnikom.

”Da nisu mogle koristiti telefon, da nisu mogle izlaziti, da nisu bile toliko u kontaktu sa osobama od povjerenja kojima su do tad mogle reći da se nešto dešava koje su onda mogle u njihovo ime tražiti pomoć i podršku. Negdje popuštanjem ovih mjera je i došlo  do toga da su žrtve počele da traže pomoć.”- Danijela Huremović, voditeljica sigurne kuće UG “Vive žene”

Istraživanja pokazuju da su nasilju u porodici u vrijeme krize izložene i žene na selu koje zbog života u manjim sredinama nisu uključene u društvene tokove i komunikaciju. Žene žrtve nasilja stručnu pomoć mogu potražiti i putem besplatnog telefonskog poziva na broj 1265.

Pročitajte...