Zakon o demobilisanim borcima upućen u parlamentarnu proceduru

Odbor za boračka pitanja i Radna grupa Vlade Federacije BiH usaglasili su  danas tekst Zakona o demobilisanim borcima,  a zahtjev za hitnom sjednicom Vlade FBiH je već upućen – kako bi se o zaknu mogli izjasniti poslanici  oba Doma Parlamenta FBiH. Zakonom o pravima demobilisanih boraca trebali bi riješiti sve one koji nemaju uslove za penzionisanje, a imaju 57 godina i bili godinu u vojsci i najmanje 12 mjeseci na birou. Borci iznad 65 godina ne moraju imati godinu biroa. Ostvarivanje prava demobilisanih boraca ispod 57 godina biće u nadležnosti kantonalnih vlada.Ministarstvo za boračka pitanja FBiH izdavaće kartice za pripadnike Armije RBiH, za ostvarivanje određenih benefita kao naprimjer pri liječenju. Nezaposleni borci će imati uplaćenu zdravstvenu zaštitu, a najavljeno je i razdvanje borbenog i neborbenog dijela u registru boraca.  Također Zakonom o pravima demobilisanih boraca trebala bi biti osigurana prednost pri zapošljavanju jer su po prvi put predviđene sankcije za poslodavce koji to ne poštuju.  Predstavnici Federalne vlade i boraca podržali su ovakav prijedlog zakona.Osim toga, predstavnici boračkih udruženja traže analizu rezultata nakon godine primjene ovog Zakona, na osnovu kojih bi se adekvatno zbrinuli svi demobilisani borci.