Zakonodavno-pravna komisija Skupštine TK dala saglasnost na prijedlog Zakona o zaštiti kulturne baštine

Zakonodavno pravna komisija Skupštine TK razmatrala je prijedlog Zakona o zaštiti kulturne baštine i prijedlog izmjena. Postupajući po zaključku Skupštine TK, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade provelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti kulturne baštine, sumiralo rezultate i uvažavajući primjedbe sačinilo prijedlog zakona kojim bi trebala biti osigurana bolja zaštita više od 500 dobara. To će iziskivati dodatna finansijska sredstva na budžetskoj poziciji zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK; gotovo 78 000 KM u 2021.g. i oko 72 000 u 2022. Zakonodavno-pravna komisija Skupštine TK dala je saglasnost na ovaj prijedlog Zakona o zaštiti kulturne baštine, koji mijenja zastarjeli Zakon zaštiti i korištenju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa donesen 1978.g.                                                                                    Zakonodavno-pravna komisija Skupštine TK dala je saglasnost i na prijedlog izmjena i dopuna Budžeta TK za 2020. vezanih za provedbu Korona zakona i raspodjelu sredstava za podršku privredi.   Zaključila je da su procedure ispoštovane i dala saglasnost na ponuđene prijedloge. Ova Komisija razmotrila je i mišljenje Ministarstva za boračka pitanja u vezi zahtjeva Koordinacije boračkih organizacija Grada Tuzle za autentično tumačenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.