Zakonodavno-pravna komisija Skupštine TK podržala izmjene Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

Članovi Zakonodavno-pravne komisija Skupštine TK na današnjoj su sjedinici podržali prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađanih građevina na TK. Ovim je produžen rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina na TK.

Skupština TK ranije je prihvatila inicijatinu zastupnika Mirsada Bečića za izmjenu Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata, tako da je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju produžen do 31.maja 2022. godine.

– Na osnovu inicijative poslanika Mirsada Bečića, Skupštine TK je donijela zaključak koji je proslijedila Vladi TK. Vlada TK je donijela Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata. – napominje Jasmina Lugavić, predsjednica Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK.

Članovi Zakonodavo – pravne komisije Skupštine TK podržali su i prijedlog Odluke o izmjeni odluke o davanju saglasnosti na Odluku UO Zavoda zdravstvenog osiguranja TK iz 2019… Ovom izmjenom ZZO TK će na raspolaganju imati dodatnih milion KM.

– Izmjenama i dopunama finansijskog plana ZZO TK iz 2019. godine angažovana su sredstava viška prihoda nad rashodima iz 2018. godine u iznosu od 3.450.000 KM, dok je preostao neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz 2018. godine u iznosu nešto većem od milion KM -naglašava Lugavić.

Podržana je i Inicijativa zastupnika Skupštine TK Borisa Krešića o izmjeni Zakona o porezi na promet nepokretnosti i prava čime će biti ukinuta diskriminacija u tretiranju vanbračnih parova do 35 godina, koji su oslobođeni od plaćanja poreza na nekretnine. Podržan je i nacrt Regulacionih planova lakaliteta Zlača i Muška voda, kao i nact urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina.

Pročitajte...