Zasijeda Općinsko Vijeće Sapna

U Sapni danas zasijeda OV. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje i usvajanje Nacrta Budžeta općine za narednu godinu, kao I Nacrta Odluke o njegovom izvršenju. Pred vijećnicima će se naći i prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta  Općine za prvih 9 mjeseci ove godine. Vijećnici će se izjasniti i o Nacrtu Odluke o nazivima ulica i mostova na području općine Sapna kao i o Prijedlogu Odluke o postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje osoba koje su u stanju socijalne potrebe.