Zasijeda Skupština Tuzlanskog kantona

U Tuzli zasijeda Skupstina TK. Prema usvojenom dnevnom redu, poslanici ce se izjasniti o nekoliko zakonskih prijedloga, između ostalog, o izmjenama i dopunama Zakon o pravobranilastvu, kao i Zakona o regulisanju dospjelih a neuplacenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u TK. Na sjednici bi trebalo da bude donesena i Odluka o potvrdjivanju, odnosno, imenovanju ministra, koju je predlozio premijer Jakub Suljkanovic. DAoznajemo, da je u pitanju je imenovanje Admira Huskanovica za ministra prostornog uredjenja i zastite okolisa TK. Trenutno se rezmatra prijedlog ZZakona o dopunama Zakona o novcanim podrskama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK.

Pročitajte...