Zasijedalo OV Srebrenik

Danas su zasijedali vijećnici OV Srebrenik. Razmatrano je nekoliko Odluka koje se tiču proširenja putne mreže na području ove općine. Istovremeno, Vijeće je donijelo odluku o planovima potencijalnih projekata javno- privatnog partnerstva u skaldu sa zakonskim popisima koji je donijela Skupština TK.

Pročitajte...