Zasjeda Općinsko vijeće Kladanj

Sjednicu Općinskog vijeća za danas će održati vijećnici u Kladnju. Dnevnim redom, između ostalog, predviđeno je razmatranje Prijedloga Plana zaštite od požara, zatim izvještaji o izvršenju bopćinskog budžeta i o korištenju sredstava budžetske rezerve za prva tri mjeseca ove godine, te izvještaji o radu općinskog načelnika, općinskih službi za upravu općine i izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za prošlu godinu. Vijećnici će razmatrati i izvještaje o radu javnih preduzeća i ustanova za 2017., kojima je osnivač Općina: Javne biblioteke, Dječijeg obdfaništa „Edina Čamdžić“, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Karaule te Informativno kulturnog centra Kladanj. Pred vijećnicima su i Izvještaji o radu Sportskog saveza Kladanj i Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava za 2017. godinu.

Pročitajte...