Zasjeda OV Doboj Istok

Sjednicu vijeća danas će održati vijećnici u Doboj Istoku. Biće razmatran prijedlog Olduke o osnivanju Zdravstvenog savjeta, nacrt Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, kao i nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata.  Vijećnici Doboj Istoka će razmatrati i izvještaje o radu Općinskog načelnika, udruženja o utrošku dodijeljenih budžetskih sredstava u 2017. u prošloj godini, kao i o radu savjeta mjesnih zajednica.