Zasjeda Vlada TK: Ministri razmatraju Informaciju o stanju sigurnosti

Danas zasjeda Vlada TK. Predviđeno je razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2020. godine, prijedloga Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona i načinu organizovanja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu, kao i prijedloga Odluke o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu sjednice je i razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za 2020. godinu i Finansijskog plana Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2021. i 2022. godinu, kao i razmatranje prijedloga  o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2020. godinu. Vlada će još razmatrati prijedlog Odluke o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Pročitajte...