Zasjeda Vlada Tuzlanskog kantona

Zasjeda Vlada TK. Na dnevnom je redu Izvještaj o provedbi eksterne mature u općim gimnazijama Tuzlanskog kantona u prošloj godini. Trebala bi biti donesena i Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju uglja na dva eksploataciona polja koja se nalaze na područjima općina Živinice, Lukavac, Tuzla i Kalesija. Ministri će razmotriti i Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2017/2018. godini. Očekuje se i usvajanje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za devet mjeseci ove godine, donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona u ovoj godini. Trebala bi biti odobrena i sredstva sa pozicije “Tekuća rezerva” Udruženju Međunarodni forum solidarnosti “Emmaus” Doboj Istok.