Zasjedala je Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine TK

U okviru priprema za narednu sjednicu Skupštine TK, koja će biti održana u petak, zasjedala je Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine TK. Članovi ove Komisije, između ostalog razmatrali su i podržali federalni nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom.

 

Pročitajte...