Zašto na TK još uvijek nisu uvedene elektronske knjižice?

Nakon što je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona donio odluku o produženju uplate premije zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu do 30. juna, stvorene su pretpostavke da osigurana lica mogu dobiti medicinske usluge i bez ovjerene zdravstvene legitimacije. Ono što bi trajno riješilo problem ovjere zdravstvenih knjižica je uvođenje elektronskih, što je jedan od projekata koji se godinama najavljuje. Da li će ova praksa uskoro biti uvedena u zdravsteni sistem TK?

Vlada TK izdvojila je novac za uvođenje tzv. integrisanog informatičkog zdravstvenog sistema na TK, tačnije za modernizaciju i osavremenjavanje zdravstvenih usluga. Time bi konačno proradio sistem elektronskih knjižica, recepata, nalaza… Krajem novembra prošle godine Zavod zdravstvenog osiguranja TK, raspisuje međunarodni tender za uspostavu informatičkog zdravstvenog sistema na TK.

– Raspisan je javni međunarodni tender pregovaračkog oblika u dvije faze. Jedna faza predkvalifikcije i druga faza odabira kandidata za uspostavu ovog sistema – kaže Denis Husić, direktor ZZO TK.

Tender je zatvoren 12. januara. Nakon toga jedna inostrana firma uputila je žalbu Uredu za razmatranje žalbi BiH, ali odgovor iz ovog ureda, ni nakon brojnih urgencija, još uvijek nije dostavljen u Zavod zdravstvenog osiguranja TK.

– Tako da smo u suštini, u pravom smislu riječi blokirani, neradom Ureda koji je u skladu sa Zakonom dužan u roku od 15 dana da odgovori na ova pitanja. Mi moramo poštovati Zakonske propise koji nam određuju na koji način i šta radimo i ko je taj koji odgovara po žalbama i prigovorima svih onih koji učestvuju u ovom procesu – napominje Husić.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK kaže da je ova ustanova bila spremna. Ispunili su sve pretpostavke da se nakon okončanja tenderske procedure u prvoj fazi uspostavi sistem elektronskih knjižica. Sam proces informatizacije je složen, jer obuhvata i javne i privatne zdravstvene ustanove, ali i apoteke. Planirano je da se odvija u fazama, a trebao je biti završen polovinom naredne godine. Univerzitetski klinički centar Tuzla već je spreman da uđe u integrisani informatički zdravstveni sistem na TK, a sa informatizacijom su krenuli 2007.

– Mi smo bili prva zdravstvena institucija na Balkanu koja je uvela radiologiiju bez filma, znači uveli smo potpuno digitalno poslovanje radiologije i krenuli smo sa informatizacijom i digitalizacijom sistema. Nakon toga smo uveli i bolnički informacioni sistem i zaokružili smo kompletnu digitalizaciju u bolnici – ističe Nihad Mešanović, načelnik Sektora za informacione tehnologije UKC- a Tuzla.

Proces informatizacije zdravstvenog sistema na TK počeo je 2014. Godinu kasnije završena je informatizacija primarne zdravtstvene zaštite, te su djelimično povezani UKC Tuzla i domovi zdravlja.

– Međutim, ono što se ustvari vidi kao najveća prednost jeste da se počnu dijeliti uputnice, svi nalazi, čime bi se smanjio i broj posjete, ali sačuvali i podaci – naglašava Mešanović.

Informatizacija zdravstvenog sistema dovest će i do novčanih ušteda. Tako je npr. Sarajevski kanton koji je u informatizaciju krenuo 2015., za godinu i po samo na lijekovima sa esencijalne liste uštedio više od 12 miliona KM. Brzina realizacije ovog projekta na TK trenutno zavisi od toga kada će Ured za žalbe BiH, dostaviti odgovor Zavodu zdravstvenog osiguranja TK, čime bi se odblokirao proces koji će ipak najviše koristiti građanima najmnogoljudnijeg kantona u FBiH.