Zatvaranje kolektivnih centara u FBiH 2022. godine?

Projekat “Zatvaranja kolektivnih centara putem javnih stambenih rješenja”- CEB II u Federaciji Bosne i Hercegovine implementira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Radi se o projektu kojeg je podržala Razvojna banka Vijeća Evrope.

Uprkos pandemiji koronavirusa radovi na izgradnji objekata sa višestambenim jedinicama su u toku u nekoliko gradova i općina u Federaciji BiH. U Tuzlanskom kantonu aktuelni su projekti u Tuzli, Špionici kod Srebrenika, te u Sapni i Tinji.

– Na području Tuzlanskog kantona najznačajniji projekti su upravo u Tuzli, u Solini i Miladijama. Projekat se završava u decembru 2022. godine. Imali smo istina nekih kašnjenja zbog same pandemije. Vidjet ćemo sa donatorima i sa drugim institucijama hoćemo li tražiti produženje tog roka, ali nadam se da će većina tih radova biti završena do projektnog datuma kako je on definisan, kazao je Edin Ramić, federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice.

U okviru Projekta CEB II, na području Federacije BiH planirana je realizacija ukupno 49 podprojekata u 29 općina. Projekat je počeo 2012 godine i rok završetka je 10 godina.

– 2022. godine mi bismo trebali zatvoriti sve kolektivne centre. To podrazumljeva izgradnju 3200 stambenih jedinica. Mi smo u BiH negdje na pola puta tog projketa. On je u početku bio u velikom zastoju, sada je u velikom zamahu. Nisam siguran da ćemo uspijeti implementirati ga u cijelosti do 2022. Posljednji monitornig iz Pariza, kada je bio ovdje, oni su rekli da neće biti produženja, da je to vrlo komlikovana procedura. Ali ćemo u značajnoj mjeri olakšati ljudima koji žive u kolektivnim centrima njihov život, istakao je Dževad Mahmutović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Ukupna vrijednost projekta za BiH je 75 miliona eura, koji se finansira kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope. Vodeća institucija projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok su implementatori resorna entitetska i kantonalna ministarstva, te općinske i gradske vlasti.

(RTVTK)

Pročitajte...