Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH najpotrebnije krvne grupe A+ i 0+

Više od 7.700 građana darovalo je krv Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine od januara do jula 2018. godine, što je za 1,15 posto više u odnosu na isti period 2017. godine – kazala je Feni direktorica Zavoda Jasminka Kurilić te dodala da je zabilježen porast za 35 posto broja darivalaca koji daruju prvi put.

Naglasila je da su pacijentima najpotrebnije A+ i 0+ krvna grupa, jer su to grupe koje su i najčešće u populaciji.

– Ponekada Zavod treba prikupiti nešto više RhD negativnih krvnih grupa što se dešava kada je u isto vrijeme mnogo pacijenata sa RhD negativnim krvnim grupama ili ako jedan pacijent troši mnogo više krvi od standarda što je slučaj kod obilnih krvarenja nastalih najčešće traumatskim povredama – pojasnila je.

Kurilić je također kazala da su u posljednjih šest mjeseci organizirali 223 akcije darivanja krvi, od kojih je 36 organizirao Crveni križ, a tri akcije različita udruženja.

̵ U ovom periodu organizirano je 16 novih akcija, te su podijeljene zahvalnice svim srednjim školama u Kantonu Sarajevo – kazala je.

Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH pomogao je Transfuzijski centar SKB-u Mostar, nakon što su obustavljeni operacijski program zbog nedostatka krvnih grupa 0+ i 0-.

Kurilić je istakla da je taj zavod obavezan sarađivati sa svim transfuzijskim ustanovama FBiH, a po potrebi i RS, što podrazumijeva i isporuku i zamjenu komponenti krvi u cilju potrebne i pravovremene pomoći svim bolesnim i povrijeđenim.

Pročitajte...