Završena Kampanja “Čuješ, vidiš, znaš – reaguj”. Efekti na terenu već vidljivi.

Završena je Kampanja “Čuješ, vidiš, znaš – reaguj” koja je realizovana u okviru Projekta “Prevencija i sprečavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona” kao dio regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija, a provodi organizacija UN Women. Nosioci Kampanje bili su Udruženje “Vive žene” Tuzla i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a medijski pokrovitelj Radio-televizija Tuzlanskog kantona.  Završetak Kampanje obilježen je danas svečano i dodjelom zahvalnica. Razloga za to ima, jer su efekti već vidljivi na terenu, posebno kada je u pitanju dosljedna primjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici odnosno predlaganje i izricanje zaštitnih mjera koje predviđa Zakon.

“U 2019. godini, kada smo počeli Projekat, kada smo ustvari pisali taj Projekat, 20% je bio omjer zahtjeva odnosno prijedloga za izricanje zaštitnih mjera u odnosu na broj prijava. U 2020. godini je povećan na 39%, kada smo započeli Projekat, a ono što je nama najznačajnije je da je u ova tri mjeseca, dakle samo tri mjeseca Kampanje, u odnosu na broj prijava nasilja 59% predloženih zaštitnih mjera” istakla je ovom prilikom Jasna Zečević predsjednica Udruženja “Vive žene” Tuzla.

U fokusu ovog Projekta, odnosno Kampanje bili su policijski službenici, kao jedna od ključnih karika u lancu zaštite žrtava porodičnog nasilja. Tokom kampanje unaprijeđena su znanja policijskih službenika o načinu postupanja prilikom prijave porodičnog nasilja, a oni su zajedno sa studentima Univerziteta u Tuzli radili i na podizanju svijesti žrtava, ali i građana o ovom društvenom problemu i značaju njegovog blagovremenog prijavljivanja.

“Ono što sam ja primijetila je da su građani generalno govorili da znaju ali u načinu njihovog odgovara se primijetilo da dosta toga ne znaju. Jednostavno kao da ih je stid i strah i ne poznaju te neke zakonske regulative, pošto se na to najviše baziralo to anketiranje” kaže Martina Tadić, studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta i volonterka na ovom Projektu.

“I u narednom periodu mi ćemo nastaviti s ovim aktivnostima. Znači, neće se okončanjem same Kampanje i ovog Projekta procesi zaustaviti. Mi i dalje nastavljamo da radimo. Ono na čemu ćemo mi insistirati i možda što u narednom periodu treba da da neke prepoznatljvije efekte u borbi protiv nasilja u porodici jeste predlaganje i izricanje zaštitnih mjera” ističe Dževad Korman direktor Uprave policije MUP-a TK.

Kampanja “Čuješ, vidiš, znaš – reaguj” je okončana. Saradnja unutar sistema zaštite žrtava porodičnog nasilja, koji uz Vive žene i MUP čine i centri za socijalni rad i pravosuđe je unaprijeđena. Zato se s pravom očekuje da će se u praksi nastaviti podizanje svijesti javnosti da je nasilje u porodici kazneno djelo, da ga niko nema pravo vršiti na drugoj osobi niti iko treba trpiti nasilje.

Pročitajte...