Zbrinjavanje radnika koji su u procesima stečaja, likvidacije i privatizacije ostali bez posla

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program mjera Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzaća ostali ili ostaju bez posla. Za realizaciju ovog Programa u Budžetu Tuzlanskog kantona je osigurano skoro 156 hiljada KM.

Pročitajte...