Živinička Gimnazija pametno koristi solarnu energiju

Živinička Gimnazija je započela proces opremanja solarne laboratorije. Riječ je o nagradi koju je ova škola dobila osvojivši prvo mjesto na takmičenju u okviru projekta „Inovativnim umom do pametnih škola.“ Pored laboratorije, škola je dobila i fotonaponski solarni sistem za proizvodnju energije, a koji će se iskoristiti za obezbjeđenje električne energije u kabinetu informatike.
Više u video prilogu.

Pročitajte...