Zvornik: Život na Kula Gradu

Prije 20 godina povratnici su se počeli vraćati u Kula Grad u općinu Zvornik. Tada su im najveće prepreke bili teški vremenski uslovi. Posjetili smo Kula Grad da provjerimo kako oni žive, šta rade kao i kako provode svoje vrijeme. Najveći problem im predstavlja nezaposlenost, kao i nepostojanje prodavnica sa prehrambenim i drugim artiklima koji su potrebni za život. Opširnije u video prilogu