ŽRTVE RATA, film /utorak 31.03.2020. 23:00/ (12+)

Vojnik u Vijetnamskom ratu prolazi kroz teške moralne dileme nakon otmice lijepe Vijetnamke…